Wiek zachorowania stwardnienie

neurologiczne.pl & wiek zachorowania stwardnienieStwardnienie rozsiane .. wiek zachorowania jest o 5 lat wcześniejszy. Duże znaczenie, jak się okazało, ma położenie geograficzne. Choroba występuje częściej na obszarach położonych w strefie o umiarkowanym klimacie ( Europa, północna część USA, południowa ... Stwardnienie zanikowe boczne .. wieku średnim a szczyt zachorowania przypada na 60 - 70 rż. Zwykle mężczyźni chorują na SLA dwa razy częściej. Przyczyna jest jak dotąd nie poznana. Prawdopodobnie udział w patogenezie odgrywają aminokwasy, szczególnie glutaminian ...