Uraz sklepienia czaszki

neurologiczne.pl & uraz sklepienia czaszkiZłamania kości sklepienia czaszki .. urazów głowy i można je podzielić na złamania linijne, złamania z wgłobieniem lub z rozkawałkowaniem kości. W przypadku uszkodzenia również powłok skórnych mamy do czynienia ze złamaniem otwartym. Około 80 proc. złamań to złamania ...