Udar prawostronny

neurologiczne.pl & udar prawostronnyAfazja .. udaru niedokrwiennego, rzadziej krwotoku, padaczki, ostrego zapalenia mózgu. Ponadto mogą wystąpić objawy dodatkowe w postaci niedowidzenia prawostronnego. Afazja ruchowa Afazja ruchowa jest zaburzeniem mowy, w którym chory rozumi ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. udaropodobnego* byłem sparaliżowany prawostronnie - wszystko puściło po podaniu końskiej dawki sterydów - został mi tylko niedosłuch ucha prawego, incydent podobny zdarzył się pół roku później ( bez objawów grypy ) takich incydent ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. udar mózgu. Na szczęście niedowład prawostronny minął, jednak źle widzi na prawe oko. Jak ona ma teraz żyć? Czy może ćwiczyć na zajęciach z w - fu? Czy może biegać normalnie jak inne dzieci, opalać się? Córka ma 10 lat. Miała para ...

Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. udar mózgu. Mam po nim niedowład prawostronny. Rehabilituję się, jednak cały czas w prawej dłoni mam silne zaburzenia czucia: bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywaj ... Paraliż prawostronny i agresja po udarze .. udar. Jest sparaliżowany prawostronnie. Co powinniśmy robić? Jak reagować, aby taty dodatkowo nie prowokować? Czy tata jest chory? Może powinien pójść na badania? Jakie? Agresja jest najpewniej wynikiem przebytego udaru. Niestety ...