Sekwencje T2 podwyższony sygnał

neurologiczne.pl & sekwencje T2 podwyższony sygnałNieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmianie, jednak nie ma wyniku po podaniu kontrastu i w T1, zatem trudno jednoznacznie się wypowiedzieć. ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. sekwencji SE obrazy T1 i T2,pd - zależnych w płaszczyznach poprzecznych strzałkowych i czołowych: uwidoczniono kilka drobnych niespecyficznych ognisk o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, ... Glioza w płacie czołowym .. sekwencji SE,TSE,FLAIR w czasie T1 ,PD i T2 zależnym w trzech płaszczyznach oraz w opcji angio - 3DI,MIP. W korze lewego tylnego czoła widoczny jest we FLAIR niewielki obszar o podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poz ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. sekwencji STIR bez wzmocnienia kontrastowego Nie stwierdzono zniekształcenia trzonu kręgu C7 Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kr ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. sekwencji SE w obrazach T1/ax/, T2 zależnych /sag, ax, cor/, flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm n ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. sekwencji FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury m ...

Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spowodowane lokalnym niedokrw ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych ogni ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczn ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o sekwencję FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T ... Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. sekwencji STIR, bez wzmocnienia kontrastowego.Nie stwierdza się zniekształcenia trzonu kręgu C7.Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych og ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. sekwencjach SE, TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych oraz FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnał ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensyw ... Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lew ...

Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lew ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzszonego sygnalu w obr T2 - zal i sekw ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ