Rzekomoopuszkowe opuszkowe

neurologiczne.pl & rzekomoopuszkowe opuszkoweZespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy .. rzekomoopuszkowy Zespół rzekomoopuszkowy powstaje w rezultacie obustronnego uszkodzenia dróg korowo - jądrowych biegnących od kory ( istoty szarej ) okolicy ruchowej do jąder nerwów trójdzielnego ( V ), twarzowego ( VII ), językow ... Leczenie zespołu rzekomoopuszkowego .. rzekomoopuszkowy został wywołany przez udary, zapewne obupółkulowe. To co zostało zniszczone przez udar nie można odwrócić. Leki, które można stosować teraz mogą, choć nie muszą poprawić funkcjonowanie. Czasem korzystne jest zasto ...