Przyczyny zgonu w stwardnieniu rozsianym

neurologiczne.pl & przyczyny zgonu w stwardnieniu rozsianym



Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. przyczyna zgonu to niewydolność oddechowa oraz zachłystowe zapalenie płuc. Czynnikami, które dobrze rokują są: niewielkie ograniczenie sprawności po 5 latach trwania choroby, pełne i szybkie ustąpienie objawów początkowych, począt ...