Przestrzenie okołonaczyniowe w mózgu

neurologiczne.pl & przestrzenie okołonaczyniowe w mózguZmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa - Robina. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowyc ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normie, Wskazana obserwacja kliniczna i kontrola MR. Cz ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow - Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,przeważająco w regionie ciemieniowym.Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza się.Patologi ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. przestrzenie okołonaczyniowe w obu okolicach ciemieniowo - potylicznych i skroniowych. Część z tych obszarów wykazuje zaburzenia, ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI - EPI, zwłaszcza w prawej półkuli mózgu co wskazuje na ich akty ... Jama w istocie białej mózgu i poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych okolic potylicznych .. przestrzenie okołonaczyniowe potylicy. Lekarze, u których byłam nie wiedzą co oznacza jama w istocie białej. Nie wiem co mam robić. Czy to coś poważnego? Co mi jest? Oprócz opisu wyniku badania należy obejrzeć kliszę badania co fa ...