Propranolol drżenie samoistne

neurologiczne.pl & propranolol drżenie samoistneDrżenie samoistne .. propranolol, metoprolol ), później zaś prymidon lub gabapentynę, a wyjątkowo toksynę botulinową, której efekt utrzymuje się do 4 tygodni. U prawie połowy chorych leczonych farmakologicznie nie dochodzi do poprawy. Natomiast leczen ...