Poziom sodu we krwi

neurologiczne.pl & poziom sodu we krwiŚrodkowa mielinoza mostu .. poziomem sodu we krwi ) nie nadużywających alkoholu. Objawy mielinozy mostu Objawy mielinozy mostu pojawiają się zwykle 2 - 3 dni po wyrównaniu stężenia sodu we krwi. Są to: zaburzenia mowy ( dyzartria ) lub jej zanik, zaburzenia ... Diagnostyka i leczenie śpiączki .. poziomu glukozy, jonów ( sodu, wapnia ), mocznika, pH krwi tętniczej, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, badania toksykologiczne krwi i moczu, posiew z krwi i płynu mózgowo - rdzeniowego, próby wątrobowe, EEG ( elektro ...