Powstawanie rdzenia kręgowego

neurologiczne.pl & powstawanie rdzenia kręgowegoJamistość rdzenia kręgowego .. powstawanie jam należą: uraz rdzenia kręgowego, przemieszczanie się płynu mózgowo - rdzeniowego pod ciśnieniem, zwyrodnienie torbielowate glejaków wewnątrzrdzeniowych, niedokrwienie wtórne do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych l ...