Płyn zewnątrzkomórkowy mózgu

neurologiczne.pl & płyn zewnątrzkomórkowy mózguPourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. płynu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Najwcześniej od urazu rozwija się obrzęk cytotoksyczny, natomiast naczynipochodny największe nasilenie przybiera w 2 - 3 dobie. Leczenie obrzęku mózgu obejmuje utrzymanie prawidłowego ciśnie ... Obrzęk mózgu .. płynu zewnątrzkomórkowego w tkance mózgowej, który gromadzi się wewnątrzkomórkowo. Powstaje wskutek kwasicy ketonowej, niedokrwienia, niedotlenienia tkanki mózgowej. Dziej się tak, ponieważ w wyniku niedotlenienia w komórce kumulu ...