Płat potyliczny zaburzenia

neurologiczne.pl & płat potyliczny zaburzeniaAleksja, agrafia, amnezja .. płata potylicznego, płata skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agrafia Agrafia jest zaburzeniem obejm ...