Opony mózgu anatomia

neurologiczne.pl & opony mózgu anatomiaAnatomia układu nerwowego .. Opony mózgu i rdzenia kręgowego Mózgowie i rdzeń kręgowy otoczone są przez 3 łącznotkankowe błony zwane oponami. Najbardziej zewnętrznie znajduje się opona twarda następnie pajęczynówka i opona miękka. Opony stanowią ochronę dla m ... Krwiak nadtwardówkowy .. opony twardej. Powiększający się krwiak powoduje ucisk i przemieszczenie tkanki mózgowej, co może doprowadzić do wgłobienia mózgu ( przemieszczenie części mózgowia z prawidłowego przedziału anatomicznego do innego ) a nawet śmierc ...