Obszar o podwyższonym sygnale

neurologiczne.pl & obszar o podwyższonym sygnaleOgnisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. obszar podwyższonego sygnału sekwencji T2 zależnej. I za jakie funkcję odpowiada dany obszar mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkcje poznawcze, cechy osobowości; u osób praworęcznych ze tego typu funkcje odpowia ... Wykrzepiony tętniak .. obszar o wymiarach9,6x7,9mm9 ( projekcja poprzeczna )x8,7mm( projekcja czołowa ). Obszar ten ma nieco podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka ...

Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. obszar podwyższonego sygnału T2, FLAIR w okolicy rogów potylicznych komór bocznych obustronnie. Całość zmian może odpowiadać zmianom z okresu okołoporodowemu. Zmiany zapalne w lewym przedziale zatoki klinowej. Takie zmiany mogą by ... Glioza w płacie czołowym .. obszar o podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poza tym obraz mózgowia w normie. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. obszary podwyższonego sygnału w sekwencji T1 oraz FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3 ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. obszary podwyższonego sygnału w obarach Flair w istocie białej nad trójkątami komór bocznych zaznaczających się po st.prawej w przekrojach poprzecznych po st.lewej w przekrojach strzałkowych mogące odpowiadać przebytym zmianom nac ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środkowo - górnej części mostu* - układ komorowy dość prominentny ( adekwatny do wieku )* - przestrzenie pły ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towar ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotn ...

Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. obszar w krążku międzykręgowym ( objaw próżni lub zwapnienie ) oraz dyskretne wypuklina tylno prawoboczna modelująca worek oponowy. Nie wykazano ucisku worka oponowego. Rezerwa płynowa zachowana. rdzeń piersiowy o prawidłowym sygn ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demieliniza ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demieliniza ...

Nieukończonej mielinizacja, obrzęk śluzówki i bezpowietrzność zatoki szczękowej .. obszary podwyższonego sygnału, świadczące o nieukończonej mielinizacji oraz obrzęk śluzówki i bezpowietrzność lewej zatoki szczękowej. Pozostały wynik jest prawidłowy. Czy z moją córką wszystko jest w porządku? Pod względem neurol ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach t2 , które nie demontują ograniczenia dyfuzji , jak również nie wzmacniają się po dożylnym podaniu kontrastu - obraz Mr przemawia za przewlekłymi zmianami niedotleniowo - niedokrwiennymi . ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu , bez cech zaburzonej dyfuzji wody - zmiany nie specyficzne. Drobne punktowate przestrzenie płynowe w sąsie ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ