Nieropne zapalenie opon

neurologiczne.pl & nieropne zapalenie oponBakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. nieropne. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych stanowi pozostałe 10 proc. przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Ma charakter przewlekły. Za czynnik etiologiczny uważana jest przede wszystkim gruźlica, czyli ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych polega przede wszystkim na leczeniu objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.in. izonia ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ