Nagłe drgawki i

neurologiczne.pl & nagłe drgawki iDrgawki i bóle w okolicy serca .. nagłe, gwałtowne, szybkie, krótkie skurcze mięśni. Od pojedynczych skurczy do kilku - kilkunastu szybkich drgawek na sekundę. Nie potrafię określić przyczyny tych dolegliwości, gdyż zdarzają mi się w różnych sytuacjach. Najczęście ...