MRI i migrena

neurologiczne.pl & MRI i migrenaZawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. MRI głowy, CT może być z mało dokładne. Wykluczyć też trzeba zapalenie naczyń OUN. Hypoplazja t. kręgowej może być odmianą rozwojową i nie stanowi patologii, trzeba jeszcze wykonać badanie Dopplerowskie. ... Silne bóle głowy a niewielka hypoplazja robaka móżdżku .. MRI głowy, gdyż badanie CT nie jest najlepsze w ocenie struktur móżdżku i robaka. Dlatego na tej podstawie trudno postawić diagnozę. Takie bóle głowy mogą mieć charakter migrenowy. ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. MRI ale to nietypowe. Diagnostyka SM to też badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. ...

Bóle oczodołu i zaburzenia świadomości .. MRI, USG oczodołu i badanie dna oka wyszły dobrze. Lekarz zdiagnozował migrenę i przepisał mi leki, ale nie pomogły. Inny lekarz podejrzewa neuralgię i przepisał mi lek Tegretol, po którym objawy się zmniejszyły. Niepokoi mnie to, ...