Mmse

neurologiczne.pl & mmseDiagnostyka choroby Alzheimera .. MMSE ), dużą rolę odgrywają badania neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektrosk ...