Migdałki mózgu

neurologiczne.pl & migdałki mózguZespół Korsakowa .. migdałowate. Do uszkodzenia prowadzą zmiany naczyniowe, uraz, krwotok podpajęczynówkowy, zatrucie, niedotlenienie, napady padaczkowe, zapalenie mózgu, encefalopatie, wreszcie guzy mózgu. ... Zespół wklinowania .. migdałki móżdżku do otworu wielkiego czaszki uciskając na rdzeń przedłużony. Inną przyczyną wklinowania może być krwotok śródmózgowi, podpajęczynówkowy, krwiak pourazowy, zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, obrzęk mózgu. ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. Migdałki móżdżku powyżej linii otworu wielkiego czaszki. Bardzo mi zależy na komentarzu tego opisu. Boję się, że jest to bardzo poważne uszkodzenie mózgu. Na podstawie opisu zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu około ...

Dziury w mózgu od marihuany .. migdałowate dając zaburzenia pamięci, koncentracji, a także prowadząc do poaranoi. Nudności nie są wynikiem marihuany. ...