Mięśnie twarzy w chorobie sla

neurologiczne.pl & mięśnie twarzy w chorobie slaStwardnienie zanikowe boczne .. mięśni. Choroba występuje w wieku średnim a szczyt zachorowania przypada na 60 - 70 rż. Zwykle mężczyźni chorują na SLA dwa razy częściej. Przyczyna jest jak dotąd nie poznana. Prawdopodobnie udział w patogenezie odgrywają aminokw ... Ryzyko stwardnienia zanikowego bocznego przy kuleniu .. mięśni, kończyn dolnych, górnych, twarzy. W rezultacie dochodzi do zaburzeń oddchania, przyjmowania pokarmów. W zasadzie brak skutecznego leczenia choroby. O ile to jest SLA... Proponuję zasięgnąć informacji od lekarzy, prowadzący ...