Malacja pourazowa

neurologiczne.pl & malacja pourazowaHypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. malacji, najpewniej pourazowe w obydwu płatach czołowych. Pozostałe obszary bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokr ... Padaczka a ognisko malacji pourazowej .. malacji pourazowej. Co powinnam robić z nim, gdzie się udać jak leczyć? Nie mamy żadnej opieki lekarza neurologa, terminy są tragicznie wielkie a on musi mieć opiekę. Czy to znaczy, że będzie miał tę padaczkę do końca życia? Trzeb ... Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. malacji ok. 6x4 mm w strukturach głębokich po stronie lewej. Uogólnione zaniki, głównie korowe mózgowia. Układ korowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony.* Czy mam powody do niepokoju? 64 lata W zasadzie brak zmian pourazowych. Ni ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ