Lems choroba

neurologiczne.pl & Lems chorobaZespół Lamberta - Eatona .. LEMS, Lambert - Eaton myasthenic syndrome ) należy do zespołów miastenicznych ( chorób przebiegających z zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego ) i jest chorobą autoimmunologiczną. Podobnie jak w miastenii dochodzi w niej ...