Kinaza kreatyny u dzieci

neurologiczne.pl & kinaza kreatyny u dzieciDystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. kinaza kreatyny )w surowicy krwi, EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia. Dystrofia wrodzona Dystrofia wrodzona może się ujawnić już w życiu płodowym i jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny recesywny związaną z def ...