Jądra podstawy mózgowia

neurologiczne.pl & jądra podstawy mózgowiaMózgowie .. jądra podstawne, istota biała półkul, komory boczne, ciało modzelowate łączące obie półkule ze sobą i przegroda przezroczysta. Kresomózgowie dzieli się na dwie półkule, z których każda składa się z czterech płatów. Od przodu znajd ... Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. jądra ogoniastego lewego ognisko malacyjne 4x7mm. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. jądrami podstawy oraz obszar nieostro odgraniczonego wzmożenia sygnału w zakresie prawego konaru mózgu &#8211* nie wykazują progresji. Mózgowie bez innych zmian ogniskowych w wykonanym badaniu. Układ komorowy bez cech wodogłow ...