Częstość występowania rdzeniowego zaniku

neurologiczne.pl & częstość występowania rdzeniowego zanikuRdzeniowy zanik mięśni .. Częstość występowania to 1 na 10 tys. urodzeń. Typy i objawy rdzeniowego zaniku mięśni Typ 1 to postać wczesnodziecięca, w której obawy widoczne są przy urodzeniu lub pojawiają się do 6 miesiąca życia. Czas przeżycia zwykle nie pr ...