Beckera dystrofia mięśniowa

neurologiczne.pl & Beckera dystrofia mięśniowaDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Beckera Dystrofia mięśniowa Beckera jest dziedziczona w w sposób recesywny sprzężony z płcią ( chromosomem X ) - taki sam sposób jak w przypadku dystrofii mięśniowej Duchennea. Natomiast obraz kliniczny jest łagodniejszy, a przebi ... Dziedziczenie dystrofii mięśniowej Duchennea i Beckera .. Beckera przekaże swojemu potomstwu zmutowany gen ? Może przekazać chory gen córce, wtedy będzie nosicielką, zachoruje gdy również matka przekaże gen córce, gdy jest albo nosicielką albo chora. Ojciec nie przekaże genu dystrofii sy ...