Balizm a hemibalizm

neurologiczne.pl & balizm a hemibalizmBalizm i hemibalizm Balizm Balizm jest zaburzeniem ruchowym polegającym na obecności gwałtownych, bezcelowych i zamaszystych ruchów ( wyrzucanie kończyn ) występujących po obu stronach ciała. Najbardziej dotknięte są części bliższe kończyn ( dosiebne ...