Azatiopryna leczenie miastenii

neurologiczne.pl & azatiopryna leczenie miasteniiDiagnostyka i leczenie miastenii .. azatiopryna, cyklofosfamid, metotreksat, immunoglobuliny ) oraz plazmaferezę, która polega na oczyszczeniu osocza krwi z przeciwciał i jest zabiegiem bezpiecznym stosowanym zwłaszcza w zaostrzeniach choroby. Zaleca się także usuni ...