Alzheimer badanie neurologiczne

neurologiczne.pl & alzheimer badanie neurologiczneDiagnostyka choroby Alzheimera .. Alzheimera nie jest łatwe i dość często nadużywane. W diagnostyce poza wywiadem, badaniem neurologicznym i psychologicznym ( np. test rysowania zegara, MMSE ), dużą rolę odgrywają badania neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa ( ...