Afazja czytanie

neurologiczne.pl & afazja czytanieOtępienie czołowo - skroniowe .. afazja bez płynności mowy charakteryzująca się brakiem płynnej mowy spontanicznej przy prawidłowym jej rozumieniu, występują agramatyzmy, trudności w pisaniu i czytaniu oraz objawy prymitywne. Diagnostyka otępienia czołowo - skron ...