Zmiany w mózgu ciemieniowo potylicznych

neurologiczne.pl & zmiany w mózgu ciemieniowo potylicznychZaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. zmiany niedokrwienne w płacie ciemieniowo - potylicznym prawej półkuli oraz niewielkie zmiany niedokrwienne w lewej półkuli móżdżku. Mama ma brak apetytu, jest ciągle senna, niechęć - najgorsze przeszkody do usprawniania oraz nied ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, malacyjnych. Nadnamiatowo w obwodowych partiach prawej półkuli mózgu - w płacie skroniowym, potylicznym i ciemieniowym rozległy hipodensyjny obszar o podobnym charakterze - zmian malacyjnych ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ