Zapalenie mózgu objawy oponowe

neurologiczne.pl & zapalenie mózgu objawy oponoweObjawy oponowe .. zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenia mózgu oraz krwotoku podpajęczynówkowego. Mogą one również występować w guzach wewnątrzczaszkowych i po przebytych urazach mózgu. Do najważniejszych i najczęściej badanych objawów nal ...