Zaburzenia widzenia przemijające

neurologiczne.pl & zaburzenia widzenia przemijającePrzemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. zaburzenia rytmu serca, chwilowy spadek ciśnienia, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, ... Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. zaburzenia pamięci ale nie dotyczące liczb, matematyki a jedynie kojarzenia nazwisk. ( może nie tylko nazwisk, ale nie umiem sobie wymyślić testu ). W trakcie trwania tych zaburzeń - 20 - 30 minut wszystko rozumiem co się wokół dz ...