Zaburzenia neurologiczne po krwiaku mózgu

neurologiczne.pl & zaburzenia neurologiczne po krwiaku mózguSkutki stłuczenia mózgu i powstałego krwiaka .. zaburzenia neurologiczne, które z czasem powinny częściowo lub całkowicie ustąpić. Ważnym elementem jest jak najszybsze rozpoczęcie neurorehabilitacji. ...