Zaburzenia czucia w udarze mózgu

neurologiczne.pl & zaburzenia czucia w udarze mózguUdar niedokrwienny mózgu .. zaburzenia czucia po stronie przeciwnej. Wystąpić mogą również nietrzymanie moczu, zaburzenia mowy, zaniedbywanie strony przeciwległej, zaburzenia zachowania, apatia. Zamknięcie tętnicy środkowej mózgu prowadzi do niedowładu, zabu ... Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. zaburzenia czucia: bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywają... Czy naprawdę nie ma żadnej metody rehabilitacji zaburzeń czucia??? ...