Zaburzenia akatyzji

neurologiczne.pl & zaburzenia akatyzjiAkatyzja .. zaburzeniem polegającym na występowaniu niespokojnych zachowań i ruchów, którym towarzyszyć może poczucie wewnętrznego niepokoju ruchowego ( szczególnie w kończynach dolnych ) i ciągłego przymusu poruszania się. Akatyzja pojawia s ...