Uszkodzenia istoty białej

neurologiczne.pl & uszkodzenia istoty białejPourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. uszkodzenia bariery krew - mózg oraz wzrostu przepuszczalności naczyń. Powstaje on w istocie białej mózgu w mechanizmie nadmiernego gromadzenia się płynu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Najwcześniej od urazu rozwija się obrzęk c ... Agnozja .. uszkodzenie w obrębie ciała modzelowatego, w głęboko położonych obszarach istoty białej mózgu lub w okolicy pól odpowiedzialnych za odczuwanie bodźców. Z kolei uszkodzenie wywołane może być guzem lub zanikami w obrębie mózgu. Rodz ... Balizm i hemibalizm .. uszkodzenie wzgórza lub istoty białej półkul. Hemibalizm Hemibalizm jest zaburzeniem ruchowym polegającym na obecności gwałtownych, bezcelowych i zamaszystych ruchów ( wyrzucanie kończyn ) ograniczonym do jednej połowy ciała. Najb ...

Naczyniak w móżdżku .. uszkodzenia istoty białej. Widoczne przestrzenie Virchowa - Robina. Proszę o interpretację wyniku badania opisanego powyżej. Na podstawie opisu istnieje podejrzenie anomalii naczyniowej, jednak aby była dokładna diagnoza potrzebne ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. uszkodzenia mózgu mogą się jeszcze pogłębiać? Badanie przeprowadzono bez środka cieniującego. Badanie wykazało rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka. Szczegóły poniżej. *Dół tylny czaszki o zmniejszonej objętości zawiera hipop ... Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. uszkodzenia istoty białej i drobna torbiel pajęczynówki w czaszce. O czym świadczy wynik tego badania? Czy to coś poważnego? Wynik musi ocenić osobiście neurolog. W zależności od tego jakie objawy występują u Pani. Jeśli torbiel p ...