Udar płat potyliczny

neurologiczne.pl & udar płat potylicznyAleksja, agrafia, amnezja .. udar mózgu w obrębie środkowej części płata potylicznego, płata skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. udaru. Wywołuje u chorego zaburzenia rozpoznawania przedmiotów, brak umiejętności liczenia, pisania, rozumienia słowa pisanego, napady padaczkowe oraz zaburzenia psychiczne. Zespół potyliczny Zespół potyliczny wynika z uszkodzenia ...