Trójkąta lkb

neurologiczne.pl & trójkąta lkbLokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk pa ... Poszerzone naczynia o przebiegu cranio-caudalnym wokół trójkąta lkb .. trójkąta lkb widoczne są drobne poszerzone naczynia o przebiegu cranio - caudalnym*, w obecnym badaniu RM stwierdzono : *obraz opisywanej zmiany położonej bocznie przy trójkącie lkb nie uległ zmianie*. Problem polega na tym, że mó ...