Stwardnienie rozsiane badania diagnostyczne

neurologiczne.pl & stwardnienie rozsiane badania diagnostyczneDiagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. stwardnienia rozsianego. Jednak największe znaczenie diagnostyczne mają: rezonans magnetyczny ( MRI ), badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz badanie potencjałów wywołanych ( analiza potencjału elektrycznego wybranej struktury n ...