śmierć neurologiczna

neurologiczne.pl & śmierć neurologicznaKrwotok śródmózgowy .. śmierć. Rozpoznanie ustala się w oparciu o objawy neurologiczne, tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródm ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. śmierci. Powstałe ubytki neurologiczne mogą występować trwale. Leczenie polega na podawaniu ogólnie leków przeciwwirusowych tj. acyklowir, leczeniu objawowym. ...