Rehabilitacja po przerwaniu rdzenia

neurologiczne.pl & rehabilitacja po przerwaniu rdzeniaDiagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. rehabilitacja. Rokowanie zależy przede wszystkim od ciężkości urazu, wieku, stanu ogólnego, leczenia samego uszkodzenia, jak i powikłań. Przy całkowitym przerwaniu ciągłości rdzenia kręgowego rzadko dochodzi do jakiejkolwiek popra ...