Ocena Alzheimera

neurologiczne.pl & ocena AlzheimeraDiagnostyka choroby Alzheimera .. ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na ob ...