Obręczowo kończynowe

neurologiczne.pl & obręczowo kończynoweDystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. obręczowo - kończynowej istotnym badaniem jest analiza DNA. Poza tym wykonuje się badanie aktywności CK ( kinaza kreatyny )w surowicy krwi, EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia. Dystrofia wrodzona Dystrofia wrodzona może się ... Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa .. obręczowo - kończynowy, jej leczenie to jedynie rehabilitacja. Czy jest już jakiś lek na tą chorobę? ma ona kłopoty w chodzeniu po schodach. Dystrofie są zaburzeniami o etiologii genetycznej. Niestety nie leczenia przyczynowego. A ...