Niedotlenienie mózgu w wyniku obrzęku

neurologiczne.pl & niedotlenienie mózgu w wyniku obrzękuObrzęk mózgu .. niedotlenienia tkanki mózgowej. Dziej się tak, ponieważ w wyniku niedotlenienia w komórce kumulują się m.in. jony sodu, wodoru i mleczany, co znacznie zwiększa osmolalność płynu wewnątrzkomórkowego i pociąga za sobą ruch wody do k ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ