Leukoarajoza

neurologiczne.pl & leukoarajozaTorbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbiel podpajęczynówkowy średnicy 3cm i głębokości 1,5 cm na tylno - dolnoprzyśrodkowych sklepist ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. leukoarajozę albo proces rozrostowy. Jednak zalecam przede wszystkim konsultację neurologiczną albo neurochirurgiczną. ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. leukoarajoza i w jaki sposób się ją leczy? Czy jest to groźna choroba? To pojęcie radiologiczne. Oznacza ono rozlane zmiany w istocie białej mózgu ( najpewniej niedokrwienne ), które lokalizują się głównie wokół komór mózgu. Lecze ...