Leczenie dystonii lewodopą

neurologiczne.pl & leczenie dystonii lewodopąDystonie .. Leczenie dystonii W leczeniu dystonii uogólnionej stosuje się lewodopę, natomiast w przypadku dystonii ogniskowej najczęściej toksynę botulinową, której efekt działania utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ponadto skuteczne ...