Hiperintensywne zmiany w istocie białej

neurologiczne.pl & hiperintensywne zmiany w istocie białejOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych zmian ogniskowych w mózgowiu ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istoty białej i szarej półkul mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. hiperintensywne w sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środko ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. hiperintensywna w T2 i FLAIR , izointensywna w T1 zlokalizowana w istocie białej prawego zakętu przedsionkowego. obraz MR sugeruje etiologie naczyniowa . nie wzkazano wzmocnienia zmianyoraz patologicznego wzmocnienia badanych stru ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału nad - i podnamiotowo nie stwierdza się. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, sym ...

Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. hiperintensywne o średnicy do około 1cm, sugerujące zmiany demielizacyjne( SM susp. ) Innych zmian nie wykazano Co to znaczy? jak grozne? Dziękuję Opis MR wysuwa podejrzenie stwardnienia rozsianego. Należy z wynikiem udać się do l ...