Guzy móżdżku

neurologiczne.pl & guzy móżdżkuZespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. guzy móżdżku, stwardnienie rozsiane, powikłania naczyniowe. Zespół parkinsonowski Zespół parkinsonowski jest wynikiem uszkodzenia układu pozapiramidowego, szczególnie istoty czarnej. Charakteryzuje się obecnością wzmożonego napięc ...