Elektrostymulacyjna próba męczliwości

neurologiczne.pl & elektrostymulacyjna próba męczliwościDiagnostyka i leczenie miastenii .. elektrostymulacyjna próba męczliwości, badanie elektromiograficzne pojedynczego włókna mięśniowego oraz reakcja na leki cholinergiczne ( inhibitory esterazy ACh ). Ponadto wykonuje się badanie na przeciwciała przeciwko receptorom ... Zespół Lamberta - Eatona .. elektrostymulacyjna próba męczliwości. Natomiast leczenie polega na podawaniu leku ułatwiającego uwalnianie ACh. W przypadku obecności nowotworu leczy się współistniejącą chorobę nowotworową. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozub ...